Yetim

Yetim (babası ölmüş olan) bir çocuğun başını şöyle arkadan öne doğru okşayınız. Eğer babası varsa (öksüzse) önden arkaya doğru şöyle okşayınız.

(Hz. İbni Abbas (r.anhüma))