Yemenliler

Size Yemenliler geldi. Onlar pek ince gönüllü ve çok yumuşak yüreklidirler. İman Yemenlidir ve Hikmet de Yemenlidir. Öğünme ve kibirlenme deve sahiplerinde, sükunet ve vekar ise koyun sahiplerindedir.
Hz. Ebû Hureyye (r.a.)