Ümmetim beş tabaka üzeredir: | Kadın ve Aile

Ümmetim beş tabaka üzeredir:

Ümmetim beş tabaka üzeredir: 40 senelikler vefa ve takva ehli, 120 senelikler birbirini yoklarlar, 160 senelikler birbirlerine yüz çevirir ve samimiyeti keserler. Bundan sonra hercümerc içinde kalınır.

Hz. Enes (r.a.)