Toplumun İstikametini Tayin Etmek | Kadın ve Aile

Toplumun İstikametini Tayin Etmek

DSC_0562

Yeryüzüne halife tayin edilen beşer, himaye ettiği insanın ve diğer varlıkların ihtiyaçlarının, isteklerinin ve eksikliklerinin tespitini ve tayinini yapmakla da sorumludur. Bu sorumluluğu, farklı yol ve yöntemlerle yerine getirmelidir.

Toplumu, insanların birleşimi olarak esas aldığımızda genelin ihtiyaçlarını ve eksikliklerini ancak fertlerin yaşantılarıyla tespit edebiliriz. Dinimiz İslam’ın biz iman edenlere kazandırdığı hakları, yüklediği sorumlulukları, yaşamsal çerçevede düşündüğümüzde Müslümanların eksik ya da yanlış anladığı her şey, istikametten ayrılmasına sebep olmuştur. Mesul kılınan İslam ile yaşanılan İslam’ın arasındaki farklılıkların tespitinin yapılmasını, eksikliklerin tamamlanmasını, yanlışlıkların giderilmesini, Müslümanların yaşam kalitesini artırıcı en önemli unsurlar olarak ele alabiliriz. Müslümanların dinî yaşam standartlarını incelemek, dinin esaslarından olan Kur’an ve sünneti nasıl anladığını ve anladıklarını, ne kadar ve ne şekilde yaşadığını, yaşayabildiğini gözlemlemek gerekir. Yine Müslüman’ın dinini anlayışı konusuna, Allah’ın emir ve yasaklarını anlama kapasitesi ve kalitesini de ekleyebiliriz. Sıraladığımız tüm bu unsurlar, dinimizi anlama ve yaşamadaki farklılıkların sebeplerinden birkaçıdır.

Bu minvalden baktığımızda insan, toplumun aynası ise toplumu da aynı hassasiyetle incelemek yerinde olur. Dinimizi doğru ve sahih kaynaktan öğrenip bunun dışındaki dâhilî ve haricî tüm engellerden ve engelleyici etkenlerden uzaklaşmak; gerek bireysel gerek toplumsal yaşam çizgisini, indirilen din çerçevesinde yaşama ve yaşatma gayretinde olmak; Allah’ın belirlediği çizgide ilerlemek; aydın, ileri görüşlü, sağlıklı bireyler ve toplumlar oluşturmak için gereken en mühim çalışmadır.

Muhlise Arzu Peçenek