Şûrâ/32-33.Ayet

Denizde dağlar gibi akıp giden (gemi)ler de, O’nun (kudretinin) alametlerindendir.
Eğer O dilerse rüzgarı durdurur da, onlar da denizin üstünde durakalırlar. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.
Şûrâ/32-33.Ayet