Size iki şey bıraktım, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız:

Mâlik dedi ki: Bana ulaşan habere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:”Size iki şey bıraktım, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız: Allah’ın Kitâb’ı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti.”

(Mâlik, Muvattâ,kader no. 3, s. 899)