Rollerimizi Sağlıklı Yaşamak | Kadın ve Aile

Rollerimizi Sağlıklı Yaşamak

İnsan çok yönlü ve donanımlı bir varlık. Yaptığı işleri ve üzerine düşen vazifeleri yani rolleri çok çeşitli.  Kişi bulunduğu duruma göre hem eş, hem ana-baba, hem evlat, hem kardeş, akraba, gelin, komşu, öğrenci, mesleki rol ve diğer rollerde zengin bir çeşitliliğe sahip.

Rolümüz bizim o konumdaki duruşumuzu belirler. Mesela annelik rolünde duruşumuz nasıl olacak; eş rolünde nasıl; evlat, akrabalık vs. rollerde duruşumuz, görevimiz, sınırlarımız, haklarımız ne olacak bunları belirler. Öncelikli olarak içinde bulunduğumuz rolün farkına varmamız gerekli. Çünkü kişi bazen bir role saplanabilir ve bu tutumu diğer ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Mesela annelik rolüne saplanan bir kadının kocasına anne gibi davranması, evlat rolüne saplanan bir eşin, eşine gerekli ilgiyi göstermemesi,  mesleki rolünde saplanan bir kişinin evinde de aynı rolü sürdürmesi gibi. Öğretmen bir anneye çocuğu beraber oynamak istediğini söyler. Anne ise okuması gereken kâğıtlar olduğunu ve ilgilenemeyeceğini ifade eder.  Anaokuluna giden çocuğun karşılığı şöyledir: “ Sen evde annesin.”

Önce bulunduğumuz konumu tanımlamak, sonra ona göre rol geçişi yapmak yani bir rolden diğer bir role geçmek insanın kendi içinde ve çevresiyle daha sağlıklı ilişki kurmasına sebep olur.

Peki, bu kadar çeşitli, farklı roller içerisinde duruşumuzu, yönümüzü nasıl, kime ve neye göre belirleyeceğiz? Roller arası sağlıklı geçişin sağlanması, karmaşa veya saplanma yaşanmaması, hayatı istikamet üzere sürdürebilmek için sağlıklı ve sağlam bir duruşa ihtiyaç vardır. Bütün rollerdeki duruşumuzu belirlemede beslendiğimiz kaynak olan asıl, temel rol “kulluk rolümüz”dür. Yaratıcımız ile kesintisiz bağlantı kurmada, dünyaya geliş gaye ve misyonumuzu diri tutmada kulluk rolü merkezi rolümüz. Hayatımızı sağlıklı ve sağlam bir yolda geçirmek için diğer bütün rollerimizde ilişki ve tutumlarımızı belirlemede bu temel rolden beslenmeli, kendimizi ve duruşumuzu buna göre ayarlamalı, ölçüde onu esas almalıyız.  Mutluluğun ve huzurun reçetesi bundadır.

Oya Erdoğan