Râyiha ve Alaz | Kadın ve Aile

Râyiha ve Alaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÂYİHA VE ALAZ

Abd-i memluk olmadık biz şeyhe, haybetlenme sen
Bak acun kurgan olmuş, âfâk mülevves görme sen

Hod be hod bir bak hayat kasr; düşme şeytan bârına
Bak acun kurgan olmuş; âfâk mülevves görme sen

Muhtasar olsun ölüm; hâlis hayat; sorgun rahat
Abd-i memluk olmadık biz şeyhe, haybetlenme sen

Râyihan dünyamda yok, ey Muhammed âb ol bize
Bak acun kurgan olmuş; âfâk mülevves görme sen

Tövbenin muhkemliğinden korkma, ağraz pak ola
Abd-i memluk olmadık biz şeyhe, haybetlenme sen

Afv-u Gufrân beklerim senden, kapından gitmeden
Bak acun kurgan olmuş; âfâk mülevves görme sen

Ol bi-pervâ anlatırsan âb olursun belki sen
Abd-i memluk olmadık biz şeyhe, haybetlenme sen

Gör karîn artık ölüm, durmakta faydan yok çalış
Bak acun kurgan olmuş; âfâk mülevves görme sen

Râvi der âtıl dolanmaktan zaman kalmaz sana
Bil ölüm birden gelir farzlarda ihmal etme sen

RÂVİ

 

Râyiha  : Güzel koku

Alaz       : Ateş

Abd-i Memluk: Kul olmak(Hizmet etmek)

Haybet: İsteğine erememek

Acun     : Dünya

Kurgan : Mezar

Âfâk      : Ufuklar

Mülevves: Kötü, pis, kirli

Hod be hod: Kendi kendine

Kasr       : Kısa

Bâr         : Yük

Muhtasar: Sade

Âb          : Su

Muhkem: Sağlam

Ağraz    : Maksat

Bi-pervâ: Çekinmeden

Karîn     : Yakın

Âtıl         : Boş