Mü’minlerin Ruhları

Mü’minlerin ruhları yeşil bir kuşun karnındadır. O kuşlar, gagası ile Cennet ağaçlarında asılıdır. Ta ki Allah, o ruhları kıyamet gününde cesedine geri verinceye kadar.
Hz. Kaab İbni Malik (r.a.)