Mü’minlerin Çocukları

Mü’minlerin çocukları cennette bir tepededir. Onlar, kıyamete kadar, İbrahim (a.s.) ile zevcesi Sâra’nın terbiyesi altındadırlar.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)