Mü’min

Kıyamet günü olduğunda Allah Teala Kur’an’ı okur. İnsanlara öyle gelir ki, sanki o Kur’an’ı hiç işitmemişler. Mü’minler O’nu hıfzeder, münafıklar ise unutur.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)