Muhakkak ki ilmi gizleyen kimse…

Bu ümmetin sonradan gelenleri, evvelkilere lanet ettiği zaman, kimde ilim varsa onu ızhar etsin. Muhakkak ki ilmi gizleyen kimse, Allah’ın Muhammed (s.a.s.)’e indirdiğini gizliyen gibidir.

(Hz. Câbir (r.a.))