Merhamet Ve Dua | Kadın ve Aile

Merhamet Ve Dua

Merhamet sevgiden kaynaklanır; sevgi de merhameti getirir. Sevginin genişliği merhametin fazlalığına işarettir. Bir başka deyişle sevme duygusunu artırmak merhametin de çoğalmasına sebep olur. Merhamet şefkat ve acımayı da içerir. İnsanın yakınlarına, tanıdıklarına, tanımadıklarına halka halka ilerler. Merhamet kalbi yumuşatır,  inceltir; tamir edicidir, iyileştirir; sevgiyi kökleştirir. İnce duygular dışarı da yansır, ilişkilerde kendisini gösterir. Aslında merhamet gösteren kendisine de merhamet etmiş olur. Çünkü merhamet eden merhamet bulur.

Merhamet dua etmeyi getirir. Dua da sevgi ve dostluk bağlarını kuvvetlendirir. Duyguların dile dökülmesi ruhsal huzuru da sağlar. Sonsuz merhamet ve güç sahibine açılır eller. Yoğun duygu ve düşüncelerin etkisiyle dua, kişinin yalnızca kendisine yönelik değildir; herkesi kapsar. Sevgi ve merhamet duygularının genişlemesi ile egonun bencil istekleri de frenlenmiş olur.

Dua geçmişi ve geleceği barındırır. Ölenlere rahmet, kalanlara sağlık ve selamet temennisinde olduğu gibi. Merhamet gelecek nesillere kadar uzanır. Dua etmeyen ya da duası az olan aslında kendisine zulmetmektedir. Dua bedeni ve ruhu besleyen bir ibadettir.

Oya Erdoğan