“Kulumun Bana taabbüd ettiği şeyin en sevgilisi…

Allah (z.c.hz.) buyurur: “Kulumun Bana taabbüd ettiği şeyin en sevgilisi, benden ötürü hayırhahlığıdır.” (Onu da Allah yaratmış diyoruz.)
Hz. Umame (r.a.)