Korku ile Umud

Korku ile umud bir mü’minin kalbinde toplanırsa, Allah (z.c.hz.) onu korktuğundan emin eder ve umduğuna nail eder.
Hz. Said İbni Museyyeb (r.a.)