Kim benim sünnetimden (yaşama tarzımdan) yüz çevirirse

Enes (ra)’den rivayet edilmiştir,Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır:‏ “..Kim benim sünnetimden (yaşama tarzımdan) yüz çevirirse benden değildir”

(Buhârî, Nikâh 1; Müslim, Nikâh 5.)