Kadir Gecesi | Kadın ve Aile

Kadir Gecesi

unnamed

KADİR GECESİ
(RAMAZANNÂMELERDEN)

Açılır bâğ ile bostan
Mübârek Kadir Gecesi
Salınır hûr ile gılman
Mübârek Kadir Gecesi

Eyleyeli âh ile vâh
Yine eriştire Allah
Afv olur çok günah
Mübârek Kadir Gecesi

Gökler kapısı açılır
Âleme rahmet saçılır
Hulle donları biçilir
Mübârek Kadir Gecesi

Makbuldür cümle dilekler
Zemine iner melekler
Çarha girer hep felekler
Mübârek Kadir Gecesi

Terk edip hâb-ı gafleti
Edelim Hakk’a tâ’ati
Kulun makbuldür hâceti
Mübârek Kadir Gecesi

Ne lâyıktır nâim olmak
Güle güle sâim olmak
Çok sevâbdır kâim olmak
Mübârek Kadir Gecesi

Hakk’a gönül bağlayalım
Ciğerimiz dağlayalım
Sabaha dek ağlayalım
Mübârek Kadir Gecesi

Afv olur cürm-ü hatâlar
Hakk’ın emrini tutalar
Bekçiye olsun atâlar
Mübârek Kadir Gecesi


Kaynak:
Türk Edebiyatında Ramazan Şiirleri/ Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları