Kadınların Önemli Görevleri | Kadın ve Aile

Kadınların Önemli Görevleri

Şubat 1988

Allahu Teâlâ’ya iyi kulluk ve İslâm dinine güzel hizmet her müslümanın en önde gelen ödevi ve baş görevidir. Bugün yurt içinde ve tüm dış dünyada inananlar, büyük sıkıntılar ve problemlerle karşı karşıya oldukları için safları sıklaştırmalı, yeni güç kaynakları bulmalı veya mevcut olanları harekete geçirmelidirler. Yaşamak, korunmak ve gelişmek için bu şarttır.

Bizim en büyük güç kaynağımız sizlersiniz değerli hanımefendiler! Bir kere, nüfusun yarısını sizler teşkil ediyorsunuz; sonra çocuklar da sizin emrinizde ve şefkatli terbiyeniz altında; erkekler üzerinde tesiriniz de çok fazla. Demek ki sizin zihniyet ve tutumunuz, pek çok kimseyi etkileyecek durumda. Sizi kazanırsak pek çok şey kazanmış olacağız. Siz iyi olur ve olumlu yön tutturursanız çocuklar iyi yetişecek, beyler doğru ve başarılı olacak, inşaallah kurtulacağız; aksine siz bozulur, istikametten saparsanız hedef şaşacak, hüsrana uğrayacağız, çocuklar da beyler de peşinizden elden çıkacak. Onun için lütfen kadrinizi, gücünüzü anlayın; sözüme, çağrıma müspet cevap verin!

Size her şeyden önce, büyük bir sorumluluk duygusuyla, Allahu Teâlâ’dan hakkıyla korkmanızı, O’nun elim azabından şiddetle sakınıp korunmanızı tavsiye ederim. Çünkü birgün elbette O’nun huzuruna varıp hesap vereceksiniz. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve âlihî ve sellem) Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde, cehennem ehlinin çoğunluğunu, maalesef, kadınların teşkil ettiğini bildirmiştir. Sakın zamane kadınları gibi, şu fâni dünyanın geçici zevk ve lezzetlerine aldanmayın; âhiretinizi mamur kılmayı, cenneti kazanmayı esas alın; cehenneme götürecek iş ve fiillerden şiddetle çekinin.

İlim cennet yoludur; Allah’ın (cc.) emir ve yasaklarını iyi ve doğru öğrenin. Din ilimlerine hayatınızdan geniş zaman ayırın; din kitaplarını akşamları çoluk çocuğunuzla birlikte okuyun. Peygamber Efendimiz’in hadîs-i şerîflerini beraberce öğrenip ezberleyin, ilmihal bilgilerini belleyin; ibadetlerinizi vaktinde, zikir ve tesbihlerinizi muntazam yapın.

Sizin gibi mü’min terbiyeli ve görgülü diğer tanıdık hanımlarla bir araya gelip hayır müesseseleri, kadın dernekleri kurun; çocukların ve kadınların İslâm’ı öğrenmesi, uyarılması ve eğitilmesi için çalışın; mütehassıs bilginler, konferansçılar getirtin, kültür çalışmaları yapın; yönünü ve yöneticilerini iyi bildiğiniz hayır ve yardım işlerine mutlaka katılın; kötü niyetlilere ve istismarcılara alet ve destek olmamaya dikkat edin; çevrenizdeki yoksul ve fakirlere, hasta ve düşkünlere, yaşlı ve kimsesizlere, masum ve mazlumlara sahip çıkın. Çünkü dinimizce insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Pasif ve içinize kapanık olmayın, zevk ve eğlence toplantılarıyla geride ve âciz kalmayın!
Özellikle yuvanıza ve kocanıza sahip olun, evinizin sıcacık, sevimli ve mutlu bir aile ocağı olmasına itina gösterin. Kocaya hizmet ve saygının, onun gönlünü hoş etmenin çok sevap olduğunu hiç unutmayın. Böyle davranınca sizin de sevgi ve saygı göreceğinizi bilin. Sapıtan kocaların çoğunluğu, evinde ve eşinde aradığı şefkat ve anlayışı bulamadığı için kötü yola düşer, başarılı erkeklerin perde arkasında da mutlaka iyi bir eş ve müşfik bir kadın vardır da onun için öyle muvaffak olmuştur.

Bir de korkunç kültürler ve inançlar savaşında basının, yayının, radyo ve televizyonun, videobantların, arkadaşların… şerlilerinden, muzır neşriyattan, menfî ideolojik propagandalardan, hele hele son günlerde iyice azıtan Hıristiyanlık misyonerlik telkinlerinden çevrenizi, ailenizi ve çocuklarınızı korumada çok uyanık, tedbirli ve şuurlu olun, bunlara karşı yapılan müspet basın ve yayın çalışmalarını, sosyal faaliyetleri destekleme ve yaymada olağanüstü gayret gösterin… ki sonradan pişman olup diz dövmeyesiniz ve sizlerin de katkısıyla bizler geleceğe millet ve ümmetçe umutla bakabilelim.

Başmakaleler (Prof Dr Mahmud Esad Coşan)