Kadın ve Erkek Fıtrat Farklılıkları | Kadın ve Aile

Kadın ve Erkek Fıtrat Farklılıkları

DSC_2362 copy

Allah (c.c) kadın ve erkeği birbirinden çok farklı yaratmıştır ve bu cinsiyetteki fıtrî farklılıkları korumak bize emredilmiştir.  Fıtrî farklılıklardaki bozulmalar kişinin başta maneviyatı olmak üzere dünya ve ahiret hayatı için zarardır. Bu durum; “Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet olsun.” (Buhari; Libas- İbni Mace; Nikah) hadis-i şerifinde açıkça belirtilmiştir.

Din fıtrattır; kendi fıtratımızı korursak dinimizi anlamamız ve yaşamamız doğal bir seyir içinde gelişecektir.

Toplumu ayakta tutan aile olduğundan dolayı aileyi oluşturan bireylerin de kendi cinsiyetlerine sahip çıkması lazım. Aile hayatını sağlıklı devam ettirebilmek kadın-erkek arasındaki fıtri farklılıkları bilmek ve ona göre davranmakla olur.

Günümüzde bu kadar aile problemleri fazla yaşanmasında ve karı-koca arasında muhabbetin kaybedilmesinde en önemli etken fıtrattaki bozulmalardır. Son yıllarda kadınlarda ciddi bir erkekleşme var. Bunun karşısında da erkeklerde de kadınlaşmaya doğru bir gidişat var.

Psikoloji biliminin iddia ettiği gibi kadın ve erkek fıtri yetersizlik taşıdığı için birbirlerini kıskanmazlar. Kapitalist sistem, feminizm, medya gibi dış güçler etkisiyle kadınlar fıtri yapılarına uymayacak şekilde maddi güç, mevki ve iktidar peşinde koşarken farkında olmadan erkekleştiler. Asli yapısından uzaklaşan kadınlar diğer kadınları da etki altında bıraktılar.

Son yıllarda üniversitelerde yapılan araştırmalarda genç kızlarda şefkat ve teslimiyet gibi kadınlarla ilgili vasıflar değil; güç, iddia, hâkim olma gibi erkeksi vasıflar ortaya çıkmaktadır. Okullarda ortaya çıkan bu sonuçlar aileleri de etkilemektedir. Bu tipler evlerde kocasına hükmetmeye çalışan, her isteğinin olmasını arzu eden, iddiacı, inat ve erkeksi kadınlar olarak tezahür etmektedir.

Erkeğin kadınlaşması ise ayrı bir faciadır. Erkeğin evde Allah’ın emrettiği gibi “Kavvam” olması ailesini koruması ve yönetmesi gerekir. Fakat erkekleşen kadının karşısında erkek kolay yol olarak kadınlaşmayı seçer, sorumluluklarını kadına yüklerse ailenin ayakta durması zordur.

Kadının fıtratındaki temel özellikler: “Şefkat, yumuşaklık,  teslimiyet, hissi algılama, duygu derinliği, zarafet, letafet…”

Erkeğin fıtratındaki temel özellikler: ” İrade, güç, cesaret, soğukkanlılık, koruma güdüleri, mantıksal matematiksel düşünce, muhakeme gücü…”

Kadın-erkek eşitliği iddiası ile başlayan iki cinsi birbirine benzetme çabaları, farklılığı yok etme uğraşları sonuçlarını son yıllarda daha çok göstermeye başladı.  Batıdan bize de sirayet eden cinsiyetsizliğe doğru gidiş günümüzün en büyük tehlikelerinden biridir ve en çok da çocuklarımızı hedef almaktadır.

Ailelerin kız ve erkek çocuklarını yetiştirirken fıtri farklılıkları göz önünde bulundurmaları ve çocukların fıtri özelliklerini bozacak davranışlardan sakınmaları gerekir.

Evde anne şefkati; baba otoriteyi temsil etmeli. Anne babalık, baba annelik rolünü almamalıdır. Karı-kocanın birbirlerine karşı sergileyeceği doğru davranışlar da çocuk eğitimi için son derece önemlidir.

Fıtri farklılıklardan doğan fıtri ihtiyaçlar vardır. Kadının yaratılış özelliklerinden dolayı sevgiye, erkeğin saygıya ihtiyacı vardır. İki taraf da farklılıkları göz önünde tutarak eşinin ihtiyacı olanı ondan esirgemez ise aile huzuru ve mutluluğu için doğru adımlar atılmış olur.

Sema MARAŞLI