İyilerle Birlikte Olmak | Kadın ve Aile

İyilerle Birlikte Olmak

Oya Erdoğan

 

İnsanın sosyal, duygusal ve ruhsal gelişiminde özdeşleşme çok önemli bir yere sahiptir. Toplumlarda ahlaki değerler ve uygulamalar genellikle taklit, özdeşleşme ve model olma yoluyla öğretilerek benimsenir. Gerek çocukluk gerek gençlik dönemlerinde sağlıklı ve dengeli kimlik kazanılması büyük oranda sağlıklı sosyal çevrenin kişileri olumlu etkilemesiyle oluşmaktadır. İnsanlar davranışları daha ziyade sosyal modelleri görerek benimserler.

Temeli sevgiye dayanan bu çevrede görülüp gerçekleştirilen manevi uygulamalar kişide iç huzuru da artırır ve ruh sağlığına önemli kazançlar sağlar. Çocuk ve gençlere güzel davranışları kazandırmak zorunludur da. Aksi halde ileride sorunlu yetişkinlere dönüşürler. Dolayısıyla geleceğe katkı sağlamak bugüne katkıda bulunmakla olur. Bugün yapacağımız eğitim çalışmaları uzun vadede de sağlıklı sosyal çevrenin oluşumuna yol açacaktır. Güzelliklerin topluca yaşanması iyi davranışları da pekiştirir. Bunlar da alışkanlıkları oluşturur. Sosyal hayattaki doğru uygulamalar ve iyi insanlarla birlikte olma, “Madem ki alışkanlıkların esiriyiz; o zaman ne yapıp edip iyi alışkanlıklar kazanalım” sözünün gerçekleşmesini de sağlar. Nasihatten ziyade uygulamalar daha etkilidir. Birlikte yaşanan güzellikler insanlar arasında sevgi, saygı, emniyet, güven ve huzuru da artırır. Kişiyi kötü alışkanlıklardan korur; aynı zamanda güzellik bilincinin de yerleşmesini sağlar.

Tv, radyo ve internet dünyasında insanlar doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin pek çok uygulamaya, görüntüye ve sese maruz kalmaktadır. Özellikle 7 yaşından küçükler bu ayrımı yapacak seviyeye ulaşmamıştır. Bu ortamlarda kimlerle beraber olduğumuz, kimlerle ilişki kurduğumuz,  hangi zihniyetteki insanları izlediğimiz ve takip ettiğimiz çok önemli. Bunların faydası mı var, zararı mı; kişileri nasıl etkiliyor ve davranışları ne yönde ilerliyor dikkat etmeli. Tüm bunlardan insanın zihin ve ruh dünyası olumlu ve olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla sanal ortamlarda da iyi insanları ve örnek uygulamaları takip etmeli ve paylaşmalı, güzel insanlarla gönül birlikteliği içinde olmalıdır.