“İsteyen yok mu verilsin, dua eden yok mu …

Gecenin yarısı veya üçte ikisi geçtiği zaman, Allah Tealâ dünya semasına nüzul eder de buyurur ki: “İsteyen yok mu verilsin, dua eden yok mu müstecab olsun, istiğfar eden yok mu mağfiret olunsun. “Bu hal tâ fecr açılıncaya kadar devam eder.
(Hz. Ebû Hüreyre (r.a.))