İnsan ölünce ameli kesilir. Ancak…

İnsan ölünce ameli kesilir. Ancak kendisine ait şu üç şey müstesna: Sadaka-i Cariye, kendisinden faydalanılan ilim, kendisine dua eden salih evlâd.

(Hz. Ebû Hüreyre (r.a.))