İlim

İlme sahip ol. Muhakkak ki ilim, mü’minin dostu, hilim veziri, akıl rehberi, amel muhafızı, rıfk babası, mülayemet kardeşi, sabır da askerinin kumandanıdır.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)