İkram

Sizden birine güzel bir koku ikram edilirse, ondan sürünsün ve reddetmesin. Ve sizden birinin önüne tatlı konulduğunda, ondan yesin ve reddetmesin.
(Hz. Ebû Hüreyre (r.a.))