İhlaslı Müezzin

İhlaslı müezzin, kanı içinde yuvarlanan şehid gibidir. Ve o, ezanla kamet arasında istediğini Allah’tan ister.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)