İhlasla Yapılan Ameli

Amellerinizi Allah için halis kılınız. Zira Allah Teala ancak kendisi için ihlasla yapılan ameli kabul eder.
Hz. Dahhak ibni Kays (r.a.)