Hüsn-ü Hâlık | Kadın ve Aile

Hüsn-ü Hâlık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÜSN-Ü HÂLIK

Hâlık’ın güzelliği muayyendir.

Güzellik belki bir kelebektir,

Belki bir mir’at yapraklarındadır.

Onun güzelliği ki âşikârdır.

 

Bak; güzelliğine dayanamayan

Şu dağlar taşlar eridi aşkından

Gûruhlar yandı, Sana inancından

Onun güzelliği ki âşikârdır.

 

Râvi şu güzelliğinden pay ister

İsimlerinle ahlâklandır yeter

Kul, tövbesiyle kapında af diler

Onun güzelliği ki âşikârdır.

 

RÂVİ


Muayyen:
Belli olan

Mir’at: Bir ceşit lale

Gûruh: Cemaat