Hikmetli Sözler 3

  1. “Şeref; tevâzu’dadır, izzet; takvâda, hürriyetde; kanâattadır!”
    (Şeyh es Sülemî)
  2. “Rıza, Allah’ın  hükümleriyle kalbin  sükûnet bulması ve Allah’ın razı olduğuna kalbin muvaffakat etmesi ve o’ nu seçmesidir.”
    (İbn-u Hafif)
  3. “Arif, o kimsedir ki, hiç bir şey  o’ nu bulandırmaz ve her şey o’nun sayesinde durulur.”(Ebu Turâb)