Hicri Takvim | Kadın ve Aile

Hicri Takvim

13.03.2006 YÂD KONUŞMASI

Hicri Takvim ne demek?

Hattâ takvim ne demek?

Bu konulardan biraz bahsederek bilgilerinizi tazelemek istiyorum.

Takvim, zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur.

İnsanlar zamanı ölçerken, ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır.

Güneşi kullananlar, dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır.

365 gün 6 saat.

Bu şekilde oluşturulan takvimlere ”güneş takvimi” diyoruz.

Ay’ı kullananlar ise ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini, 12 x 29.5 = 354 günü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvimlere “ay takvimi” diyoruz.

İlk güneş takvimini Mısırlılar, ay takvimini ise Sümerler oluşturmuşlardır.

Her toplum kendi takvimini oluştururken, kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. Romalılar, Roma’nın kuruluşunu, Hıristiyanlar, Hz. İsa (a.s.)’ın doğumunu tarih başlangıcı olarak kabul etmişlerdir.

Hz. İsa’nın doğumunu tarih başlangıcı olarak kabul eden Milâdî Takvim, temeli Mısırlılardan gelen, güneş hareketlerini esas alan takvimdir, İyon ve Yunanlılar kanalıyla Batı’ya aktarılmıştır. Romalılar, Sezar zamanında, “Jülyen Takvimi” olarak düzenlemiş ve kullanmıştır.

Yeniçağda Papa XII. Gregor tarafından düzenlenerek “Gregoryen Takvimi” olarak anılmıştır.

Gregoryen Takvimi, 1926 yılından itibaren Türkiye’de kullanılmaya başlayan ve Batı dünyasında en yaygın kullanılan takvimdir.

‘Artık-yıl’ hesaplamasındaki ufak bir fark dışında Jülyen Takvimi ile aynıdır. Jülyen takvimi ‘artık-yıl’ hesaplamasında, her 128 yılda bir günlük kayma oluşturduğundan Gregoryen Takvimi kullanımına 16. yüzyıldan itibaren geçilmiştir.

Yani bugün kullandığımız, Miladi Takvim diye bildiğimiz, 13 Mart 2006 gününü yaşadığımız takvim, Gregoryen Takvimi diye anılıyor. Eski Mısırlılar’dan gelme bir takvim. Batı dünyası 16. yüzyıldan itibaren Jülyen Takvimi’ni biraz değiştirerek kullanmaya başlamış. Jülyen Takvimi ile bunun arasındaki fark, artık-yıl hesaplamasında her 128 yılda bir günlük kayma oluşuyor, Jülyen Takvimi’nde…

Papa XII. Gregor tarafından bu değiştirilmiş, 16. yüzyıldan itibaren Gregoryen Takvimi olarak Miladi Takvim kullanımı Batı dünyasında devam etmiştir. Biz de 1926 yılındaki kanun değişikliğiyle bu takvimi kabul edip bu takvimi uyguluyoruz, Türkiye olarak.

Hicrî Takvim, Ay’ın hareketlerine göre zamanı hesaplayan Server-i Ser Efendimiz (S.A.S.)’in Medîne’i Münevvere’ye hicretini tarihin başlangıcı olarak kabul eden takvimdir. Kur’ân-ı Kerim mesajının tamamı Ay Takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslamî kavramlar, Ay Takvimi’ne göre düzenlenmiştir. Temel ibadetlerimizden Hacc’ın ifası, orucun ne zaman başlayacağı ve biteceği, mübarek kandiller ve bayramlarımız, hangi gece veya gündüzlerin diğer gecelerden üstün olduğu veya feyiz ve bereket açısından daha önemli olduğu hep Hicrî Takvim esasına göre belirlenmiştir. Dolayısıyla Müslümanlar da hayatlarında yer teşkil eden önemli tarihleri Hicrî Takvim’e göre belirlemeli ve Hicri Takvim’e göre törenlerini düzenlemelidirler. Dualarını ve hediyeleşmelerini o günlerde arttırmalıdırlar.

Haccın ne zaman başlayacağı, temel ibadetlerimizden orucun ne zaman başlayacağı, hangi gece veya gündüzlerin diğer gecelerden üstün olduğu veya feyiz ve bereket açısından daha önemli olduğu hep Hicrî Takvim esâsına göre belirlenmiştir.

Her ayın “eyyamı bîyd” denilen 13,14,15’i Hicri Takvime göre hesaplanır, Miladi Takvime göre değil. O günlerde oruç tutmak çok sevaplıdır.

Ramazan ayının başlangıcı Hicri Takvime göre hesaplanır, Miladi Takvim’de yoktur. Her sene değişir.

Haccın başlangıcı Zilhicce ayı yine Miladi Takvim’de yoktur. Hicri Takvime göre hesaplanır.Bütün Kur’an-ı Kerim mesajları Hicri Takvime göre düzenlenmiştir.

Dolayısıyla ben bu bilgiler ışığında, sevdiğimiz insanların, doğum yıldönümlerininHicrî Takvime göre idrâk edip kutlamanın ve dualarımızı, hediyelerimizi o günlerdearttırmanın doğruluğuna kanâat getirdim.

Babamın doğum yıldönümü Hicrî Takvim’e göre 13 Safer 1357 Perşembe günüdür. Babamın doğum günü 14 Nisan 1938 Miladi Takvim, karşılığı Hicri Takvim’de 13 Safer 1357 Perşembe gününe denk gelmektedir. 13 Safer bu yıla mahsus olarak 13 Mart gününe denkgelmiştir. Bu durum her sene değişecek ve Milâdî Takvime göre, bir sonraki yıl 11 gün geriye gelecektir. Yani, önümüzdeki sene 13 Mart’ta babamın doğumunun üzerinden 11 gün geçmiş olacak.

Bizler inşallah bundan sonra, sevdiklerimizin Hicrî Takvim’e göre doğumlarını ve önemli tarihlerini belirleyecek ve Hicri Takvim’e göre törenlerimizi düzenleyeceğiz.

İnşallah bugünden sonra, Allah’ın sevdiği işlerle uğraşarak, sevdiği kulları arasına girmeyi Allah’tan niyaz ediyoruz.

Allah hepinizden razı olsun.

Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullâhi ve Berakâtühû.

Muharrem Nureddin COŞAN

13 Safer 1427 – 13 Mart 2006

Brisbane Avustralya