Hayali Bey

Hakkı biz bulduk deyu zannetmesin ashâb-ı kâl
Cûylar çün erdiler deryâya hâmûş oldular…

HAYALİ  BEY