Güzellik | Kadın ve Aile

Güzellik

Dünyamız çok güzel. Yemyeşil ağaçlar, renk renk, desen desen çiçekler, heybetli dağlar, ferahlık veren nehirler, gökyüzünde süzülen kuşlar, yüklü bulutlar, bulutları sürükleyen rüzgârlar… Kâinat çok güzel ve muhteşem. Nesnede güzellikler var. İnsanoğlunun elinden çıkan harika sanat eserleri, güzelim mimari yapılar, çeşit çeşit süslemeler, işlemeler her biri ayrı bir güzelliği, estetiği yansıtır. Bir de insanda güzellikler var. Bu güzelliğin iç ve dış boyutları var. Güzel insan var. İnsanı güzel yapan özellikler var.

İnsan duygu, düşünce ve davranışlarıyla bir bütünü oluşturmakta. Duyguların merkezi kalptir. Kalbi saflaştıran uygulamalar, çalışmalar duyguları terbiye eder. Kişiyi olgunlaştırır. Zihin temizliği, zihni kötü ve çirkin düşüncelerden arındırır; düşünceyi terbiye eder. Terbiye olmuş duygu ve düşünceler de davranışları etkiler. Aşırılıktan uzak, dengeli, ölçülü, güzel davranışlı, olgun, kâmil, erdemli, görgülü, edepli, ahlaklı bir insana zemin hazırlar.

Güzelliği besleyen doğru inançtır; doğru ahlak ilkeleridir. Bu ilkeler uygulama yapılarak yerleşir. Sağlam kaynaklardan beslenme, güzel ve sağlıklı bir çevre, sağlam rehberler kişinin ahlaklı, faziletli, erdemli, huzurlu bir hayatı sürdürmesini sağlar.

İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı şahsiyet olan Efendimiz (sav)in hayatı tüm insanlık için en güzel örnektir. Ahlakın güzelleştirilmesini istemek yine Efendimiz (sav) in tavsiyesidir. Güzel ahlak kişiyi ve toplumu aydınlatır. Hz. Enes’e hitaben “Evladım gücün yettiği kadar kalbinde kimseye karşı kötü bir şey olmaksızın sabahlamaya, akşamlamaya çalış.” buyurmasında güzel ahlak için çalışılması gerektiğine de dikkat çekmiştir.

Güzellik edeptir, adab-ı muaşerettir; güzel davranıştır, iştir, ameldir; nerede nasıl davranılacağını bilmektir. Güzellik güzel sözdür, sözü güzel söylemektir, kaba sabalıktan uzaklıktır. Güzellik güzel düşüncedir; kin, haset, kibir vb. den uzak olmaktır; iyi niyetli olmaktır. Güzellik güzelliğin yayılmasını istemektir, gayret etmektir. Güzellik güzel çevre edinmektir, güzel insanları arkadaş edinmedir. Güzellik güzelliği korumadır, sürdürmedir, yaymadır. Güzellik güzelliği miras bırakmaktır. Güzellik “sözün en güzeline uyma”dır. Güzellik güzellikte zirve olanı rehber almaktır. Güzellik güzel ölmek, Güzele kavuşmaktır.

Oya Erdoğan