Fıkıh Testi | Kadın ve Aile

Fıkıh Testi

1- Sefer kelimesinin lügat ve fıkıhtaki ortak anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Savaş
b) Üç aylardan ikinci ay
c) Misafirlik
d) Herhangi bir mesafeye gitmek

d

2-Bir hanımın tek başına 90kmlik mesafede yolculuk etmesi ile ilgili hüküm hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) caizdir
b) caiz değildir
c) fasittir
d) vaciptir

b

3- İsmi “kasr-ı salât”tır. Peygamber Efendimizin hicretinin dördüncü yılında meşru kılınmıştır. Uygulanmadığı takdirde mekruh işlenmiş olur.
Yukarıda bahsedilen yolculuk halindekiler için geçerli olan hüküm hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Ramazan ayında yolculuk edenin orucu sonraya bırakması mubahtır.
b) Yolcu, dört rekâtlık farz namazları iki rekât kılar.
c) Yolculuk halinde bulunan kimse, mest kullanıyorsa, meshin müddeti 3 gün 3 gecedir.
d) Cemaatle namaz kılınırken ikamet halinde olan kişi yolculuk halinde olan kişiye, yolculuk halinde olan kişi de ikamet halinde olan kişiye uyabilir.

b

4- Orta bir yürüyüşle şehir sınırından çıkıp 18 saat yol yürüyen veyahut araçla şehir sınırından çıkıp 90km yolculuk eden bir kimseye fıkhi olarak verilen isim hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) mukim
b) gezgin
c) misafir
d) çelebi

c

5- Aşağıdakilerden hangisi sefer halinin başlaması için gerekli olan şartlar arasında bulunmamaktadır?
a) kara yoluyla gitmek
b) sefere niyet etmek
c) oturulan şehrin evlerinin son bulması
d) en az 90kmlik bir yola gidecek olmak

a

6- Fıkhi terim olarak “mest” ne demektir?
a) Kendinden geçmek anlamında bir fiildir.
b) Sıvamak, silmek anlamında bir fiildir.
c) Kullanıldığı takdirde üzerine mesh edilmesi ayakları yıkamaya denk olan bir çeşit abdest ayakkabısıdır.
d) Sarhoş olmak anlamında bir fiildir.

c

7- Aşağıdakilerden hangisi ne asli vatanında ne de ikamet vatanında bulunan kimse için doğrudur?
a) Seferi hükmündedir.
b) Ramazan orucunu sonraya ertelemesi caiz değildir.
c) 4 rekâtlık farz namazlarını kasr-ı salât yapmaksızın kılar.
d) Mukim hükmündedir.

a

8- Mestler üzerine mesh etme müddeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yolculuk halinde bulunmayan ya da yolcu bulunduğu yerde 15 günden fazla kalmış/kalacak olan kimse için 1 gün ve 1 gecedir.
b) Yolculuk halinde bulunan kimse için 3 gün 3 gecedir.
c) Abdestli vaziyette mest ayağa giyildiğinde değil, ilk abdest bozulduğunda başlar.
d) Mestlerine mesh yaparak abdestli olan kimse, mesti ayağından çıkarırsa tekrar abdest almalıdır.

d

9- Hayız(adet) halinde iken yolculuk etmekte olan ve gideceği yere 90km’den kısa bir mesafe kala temizlenen bir hanım için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Dört rekâtlık farz namazları iki rekât kılmalıdır.
b) Dört rekâtlık farz namazlarını iki rekât kılmamalıdır, tam olarak kılmalıdır.
c) Hayız(adet) döneminde kılamadığı namazlarını kaza etmelidir.
d) Hayız(adet) döneminde yanında okunan bir secde ayeti varsa tilavet secdesi yapmalıdır.

b

10- Yolcu(misafir) iken kazaya bıraktığı namazlarını ikamet ettiği yere döndüğünde kılmak isteyen bir kimse için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kısaltmadan (4 rekâtlık farzı 4 rekât) kılması gerekir.
b) Kılmasa da olur.
c) Kısaltarak (4 rekâtlık farzı 2 rekât) kılması gerekir.
d) Fidye vermesi gerekir.

c

11- Aşağıdakilerden hangisi namazların kısaltılmadan (4 rekâtlık farz namaz için 4 rekât namaz) kılınması gereken durumlardan değildir?
a) Ailesinin bulunduğu şehirden en az 90km uzaklıkta yaşayan birinin ailesinin yanına 15 günden kısa bir süre için gittiğinde kıldığı namazlar
b) Adet halinde iken 90kmden uzun mesafeli yolculuğa çıkan bir hanımın gideceği yere 90kmden az bir mesafe kala temizlenmesi durumunda kıldığı namazlar
c) 15 günden az kalmaya niyet edilerek 90km mesafeli bir yere giden kişinin 15 günden çok kalması durumunda kıldığı namazlar
d) 90km uzaklıkta bir yere gitmeye niyet eden bir kişinin yolda vazgeçip geri dönerken kıldığı namazlar

a

12- Gideceği yere 350kmlik kara yoluyla veya 88kmlik deniz yoluyla ulaşma seçeneği olan ve deniz yolunu tercih eden kimse için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Mukim(bulunduğu yerde ikamet eden) hükmündedir.
b) 4 rekâtlık farz namazlarını kısalmadan (2 rekâta indirmeden) kılması gerekir.
c) Herhangi bir hastalığı bulunmayan bir mükellefse Ramazan orucunu tutması farzdır.
d) Seferi(yolcu) hükmündedir.

d

13- Gideceği yere 350kmlik kara yoluyla veya 88kmlik deniz yoluyla ulaşma seçeneği olan ve kara yolunu tercih eden kimse için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Seferi(yolcu) hükmündedir.
b) 4 rekâtlık farz namazlarını kısaltarak (2 rekâta indirerek) kılması gerekir.
c) Mukim(bulunduğu yerde ikamet eden) hükmündedir.
d). Herhangi bir hastalığı bulunmayan bir mükellef olsa da yolculuk esnasında Ramazan orucunu sonraya bırakması mubahtır.

c

14- Aşağıdakilerden hangi durumda bir hanımın yolculuğa çıkması caiz değildir?
a) en az 90kmlik mesafeye giderken yanında mükellef bir mahreminin( öz baba, oğul, erkek kardeş, dayı ya da amcasının) bulunması
b) en az 90kmlik mesafeye giderken yanında baliğ olan ancak akil olmayan oğlunun bulunması
c) 90kmden kısa mesafede yanında kızının bulunması
d) haccın bütün şartlarına sahip olması

b

15- Asli vatan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Asli vatanından 15 günden uzun bir süre için başka bir yere(ikamet vatanı) giden kimse geri döndüğünde asli vatanı değişmiş olmaz.
b) Asli vatanında bulunan kimse namazlarını kısaltmadan kılar.
c) Evlenerek asli vatanından 90kmden uzak bulunan bir şehre yerleşen hanımın asli vatanı değişmez.
d) Bir kimsenin barınma kastıyla yerleşmiş olduğu yer asli vatandır.

c

Bu test hazırlanırken Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali isimli eserinin Hanefi fıkhı bölümlerinden faydalanılmıştır.