Editörden; | Kadın ve Aile

Editörden;

Sözlük anlamıyla, olmuş ve olacak hadiselerin birbiri ardınca cereyan edişinin düşüncemizde meydana getirdiği başı ve sonu belli olmayan soyut bir kavram, fizikçilere göre dördüncü boyut. Yani zaman. Bültenimize konu olan başlık zaman bilinci.

Sonsuz hayatı kazanacağımız sınırlı zamanın kullanımı çok önemli olsa gerek. Kur’an-ı Kerim’de vakte yemin ediliyor olması zamanın kıymetli ve hikmetli oluşundan ve ya bizim bilemediğimiz nice sırlardan kaynaklanıyor olabilir. Bu önemi Kur’anî açıdan bakan akademik yazıda bulabilirsiniz.

 

İnsanların hedefini gösteren sûrenin Asr Sûresi olduğunu ifade eden Hasan Tahsin Feyizli şöyle söylüyor: “Zaman mı bizi tüketiyor, biz mi zamanı tüketiyoruz? Biz zamanımızı tüketiyoruz. Genç bilmez, ihtiyar da yapamaz. Onun için zaman çok kıymetlidir.”

 

Merhum M. Esad Coşan (ra) “Günde beş vakit namazın bizde bir zamana hürmet duygusu meydana getirmesi lazımdır. Zamanın kıymetini bilme şuuru, bizde en yüksek derecede olmalıdır.” diyerek bu hususa vurgu yapmıştır. Böylece önceliklerimizi belirlemede bize yol gösterilmiş oluyor.

Peyami Safa da şimdiye vurgu yapar ve der ki: “Mühim işlerimizi tehir etmeyi severiz, bazılarımızda bu, tembellikten ve ihmalden ziyade mükemmeliyet aşkıdır. O işi ehemmiyeti nispetinde muhtaç olduğu geniş zamana, huzura bırakırız. Yarını bugünden daima daha müsait farz etmekten doğan bu masumiyetin cezası, o işin asla yapılamamasıdır. Yaşadıkça anlarız ki; ne yapmak istiyorsak,  ne yapabileceksek şimdiden başlamalıyız. Ancak şimdiye hâkimiz.  Hayat birbirinin peşi sıra gelen şimdilerin yekûnudur. Şimdilik durmak değil şimdiden başlamak.”

…..

Her anımızın imkânları ve verimleri üstünde hassas olmak! İşte bütün mesele!…

 

Aşure günü gibi çok anlamlı ve değerlendirilmesi gereken bir günü de içinde bulunduran hicri yeni yılın ilk ayında yeni senenin hepiniz için huzur dolu olmasını temenni ederken bültenimizdeki zaman baskısından kurtulma yollarını, edebiyatçılarımız nazarında zamanı, zamana edebi yaklaşımları, ilgili röportaj ve diğer çalışmaları istifadenize sunuyoruz.