Editörden

Birbiri içinde gizli olan iki kavram “Sabır ve Şükür” Zilhicce ayı konumuz.

Zahmette rahmet vardır dedikleri gibi sıkıntı ve ya zorlukların sabır ile şükredilecek bir nimete dönüşebileceği güzelliklerden bahsediyoruz. Sabrı ile köle iken melik olan Yusuf as bu durumu çok güzel izah ediyor olsa gerek.

İman nimetiyle şereflenmiş olmaktan dolayı Rabbimize hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Şükredilen her nimetin artarak devamı Rabbimizin bir ikramı. Ancak sadece iman ettik demek yeterli olmayabilir. Zira bazen nimetlerle bazen de musibetlerle imtihan yaşadığımız sürece sabrımızı kontrol edip durur. Sabredilen her musibet şükrü yapılacak bir nimete dönüşecektir. Yani inananlar her durumda kârda. Her türlü zorluğa sabreder sevap kazanır, her nimete şükreder yine sevap kazanır. Yokluk gibi varlık da, hastalık gibi sağlık da bizim için imtihan sebebi olabilir. Önemli olan her durumda duruşumuzun sapasağlam olmasıdır. İstikamet üzere ilerleyen böyle kâmil iman sahibi kimse kurtuluşa ulaşacaktır elbette. Yüce kitabımızda sabredenlerin ecir ve mükâfatlarının sınırsız olduğu ve Allah’ın sabredenlerle beraber olduğu belirtilmiştir.

Bazı hükema demişler ki: Üç şey vardır ki, Allah-u Teâlâ’nın hazinelerinden ma’duttur. Bu üç şeyi Allah kimseye vermez, ancak sevdiğine verir:

  • Fakirlik
  • Hastalık
  • Sabır

Ne mutlu o kimselere ki Allah ile olma şuuru içinde mücadelesinde sebat gösterir. Onlar sabr-ı cemil sahibidirler. Dillerinden şükür cümleleri dökülürken amelleriyle de bu durumu desteklerler. Her ne kadar Rabbimizin bizlere sunduğu türlü türlü nimetlere layıkı ile şükredemesek de.

Şükredilecek nimetlerin çokça yer aldığı Zilhicce ayında ilk on günün kıymeti, hikmeti, Kurban Bayramı, ilim yolunda gösterilen sabır, tasavvufta sabır eğitimi, çocuklara sabır eğitiminin nasıl verileceği konularını sizlerle paylaşacak, hac sabırdır diyeceğiz. Evlilikte sabır ve şükür başlığını ele alacak sabır ve şükrün insan metabolizmasındaki etkilerini ve konu ile ilgili ayet-i kerimelerden tefsirler ile diğer başlıklarımızı istifadenize sunacağız.

İçinde İslâm’ın şartlarından biri olan hac ibadetinin bulunduğu Zilhicce ayının çok kıymetli günlerindeyiz. Hacca gidemeyenlerin de bu on gün içinde bayramın birinci günü de dahil olmak üzere, ibadetlerin, duaların, tevbelerin Ramazan ayında olduğu gibi arttırılması tavsiyesi de hatırdan çıkarılmamalıdır.

Gelin şu mübarek günlerde Kur’an-ı Kerim’de ne kadar az şükredildiği ifadeleri yer bulmuşken verilen her nimet için şükretme gayretinde olalım. Duamız da efendimiz(sav)’in duaları olsun:

“Ya Rab! Seni zikretme, Sana şükretme ve ibadetini en güzel şekilde yapabilme konusunda bana yardım et.” (Ebû Dâvûd, Salât, 361, Hadis no: 1522;Tirmizî, Zühd, 30.)

Eş Şekur olandan şükrü eda edilmiş ömürler diliyor, sevdiklerimizle birlikte nice bayramları gereğince idrak edebilmeyi murad ediyoruz.