Ebedi Sevgiliye Doğru/ Olabilsem! | Kadın ve Aile

Ebedi Sevgiliye Doğru/ Olabilsem!

uhşjk

Olabilsem!
Sana yakın
En has kulların gibi…

Anabilsem!
Her an seni
Zikreden âşıkların gibi…

Erebilsem!
Sıyrılıp benliğinden
Hakikate uyananların gibi…

Kırabilsem!
Koparıp zincirleri
Özgürlüğü bulanların gibi…

Kazanabilsem!
Başarıp zorlukları
İmtihanı kazananların gibi…

Aşabilsem!
Atlayıp engelleri
Kulvarı tamamlayanların gibi…

Dalabilsem!
Kapayıp gözlerini
Tefekküre açılanların gibi…

Varabilsem!
Çırpıp kanatlarını
Sonsuz nura uçanların gibi…

Mihrican Ulupınar