Dünya Sevgisi

Öyle büyük bir günah vardır ki, insanlar ondan dolayı Allah’dan mağfiret dahi istemezler. Bu da “Dünya Sevgisi”dir.
Hz. Muhammed İbni Umeyr (r.a.)