Drama: Bağlanma Psikolojisi | Kadın ve Aile

Drama: Bağlanma Psikolojisi

unnamed

Mekânda serbest yürünür. Lider gruptakilere “Yürürken karşınızdakilere bakarak, kendi isminizi söyleyerek tokalaşın, sonra ikili eş olarak karşılıklı durun, ellerinizi birbirine yaklaştırarak yavaş yavaş hareket ettirin, eller birbirini takip ederken, gözleriniz mutlaka karşınızdakinin iki kaş arasına baksın,”diyerek komut verir.

Yapılan bu ayna çalışmasından sonra neler hissedildiği sorulur. Sonrasında farklı kişilerle ikili eş olunur. Sırt sırta verilir, sessizce durulup birbirlerinin nefeslerini duymaları istenir, daha sonra içlerinden sessizce ‘’Allah’’, sonra da ‘’’la ilahe illallah’’demeleri istenir. Sonunda neler hissettikleri kısaca sorulur.

Bu sırada lider yere kırmızı kurdele ile bir daire çizer gruptakilere‘’kırmızı kurdelenin tam üzerine basmalarını ve oradan çıkmamalarını söyler. “Şu anda büyükçe bir yamacın kıyısındasınız, çok şiddetli rüzgârlar esiyor, tek ayak üzerinde durun, birbirinizi tutabilirsiniz, dışarıdan gelenleri alıp almamakta serbestsiniz,”diyerek daha önce halkaya girmeyen kişiler lider tarafından kol kola olacak şekilde duranlara doğru itilir.  Bazıları halkaya girer bazıları giremez.

Sonra lider grubun tek sıra halinde olmalarını ister. Masanın üzerine bir kitap konulur. Diğer bir tarafa da büyük bir saksı çiçeği konulur. Lider, “bu iki yer büyük birer mağaradır ve içeride ihtiyacınız olan her şey var. Size gerekli olanları buralardan alarak yerinize dönebilirsiniz,” komutu verilir. Her iki mağaraya da girmek serbesttir.

DEĞERLENDİRMEDE NELER HİSSEDİLDİĞİ KONUŞULUR. EN SONDA MAĞARALARDAN MURADIN HİRA VE SEVR OLDUĞU, İKİSİNDE NELER YAŞANDIĞINDAN BAHSEDİLİR.

Hülya Gümüştepe