Dergâhına Çağır Beni | Kadın ve Aile

Dergâhına Çağır Beni

Leyla’nın peşine düştüm
Mecnun gibi yollar aştım
Olup bitenlere şaştım
Dergahına çağır beni

Yaradan ayvayı, narı
Yağdıran yağmuru, karı
Ağlatıyor zarı zarı
Dergahına çağır beni

Çaresizim düştüm dara
Düşünüyorum kara kara
Yetiş girmeden mezara
Dergahına çağır beni

Bizde huzura varalım
Halden haberdar olalım
Hakkın yolunu bulalım
Dergahına çağır beni

Yazan: Hamide Köse