Davet Oldu | Kadın ve Aile

Davet Oldu

IMG_4841

Davet oldu, düştük yola
Yollar lebbeyk lebbeyk diyor…
Ne aşk imiş düştük dile
Diller lebbeyk lebbeyk diyor…

Gel der cihanı kuşatan
Mest eder canı neşeden
Yedi iklim dört köşeden
Kullar lebbeyk lebbeyk diyor…

Aşkı sardı için için
Bu ayrılık bilmem niçin?
Kanatlanıp uçmak için
Kollar lebbeyk lebbeyk diyor

Heyecanlı, huzurlu yol
Af olursun, rahmeti bol
Tavaf selinde katre ol
Seller lebbeyk lebbeyk diyor

Meleklerle süzülürler
Tavaf tavaf dizilirler
Sevinirler, üzülürler
Haller lebbeyk lebbeyk diyor

O ne heybet ne ihtişam
Her tavafta o ihtiram
Hacer ül esved’e selam
Eller lebbeyk lebbeyk diyor

Her gün her an gelecekler
Ona yönelmiş felekler
Bekler çeşm-i bidâr bekler
Yıllar lebbeyk lebbeyk diyor

Hayrunnisa Açıkgöz