Daha Çok Çalışmalı Ve Ufkumuzu Genişletmeliyiz | Kadın ve Aile

Daha Çok Çalışmalı Ve Ufkumuzu Genişletmeliyiz

Mart 1988

…..

Dış ülkelerde gezdikçe, Müslüman aydınlar olarak hepimizin, her yönden daha çok çalışmamız gerektiğini görüyor ve seziyorum. Daha kaliteli ve daha ileri bir İslâm toplumu oluşturmak, öz değerlerimizden taviz vermeden, hızla değişen çevreye ve şartlara intibak etmek, en yeni buluşları tanımak ve uygulamak, modern yaşamın ve yabancı kültürlerin karşımıza çıkardığı dert ve problemlerin İslâmî çare ve çözümlerini bulmak, bunları, geleneksellik ile yenilik arasında bocalayan, şaşkın ve yılgın halklara sunmak, beğendirmek ve benimsetmek zorundayız.

Bilmeliyiz ki dışımızdaki dünya hızla ilerliyor; en geri bölgeler ve ilkel toplumlar bile gelişiyor. Onlarla ilgilenmekte ve çabalarını izlemekte, bizim için sayısız faydalar ve ibretler var.

Mesela bendeniz, geçen hafta, Avustralyalı kardeşlerimin ısrarlı ve devamlı ricaları üzerine çıktığım yolculukta, Güneydoğu Asya’nın meşhur liman şehri Singapur’a uğramıştım; içinde diğer bölge ülkelerinden gelme Müslümanların ve hatta Arapların da yaşadığı bu şehrin yenilik, güzellik, temizlik, zenginlik ve şaşaasına şaşırdım ve hayran kaldım. Eski Amerikan ve İngiliz filmlerinde gördüğümüz o batakhanelerle dolu, esrarlı ve ürkütücü, karışık ve tehlikeli belde, şimdi çok latif ve modern. Önemli coğrafî konum, Uzakdoğu ve Batı medeniyetlerinin iş birliği, farklı kültürlerin kompozisyonu, hızlı çağdaş ticaret ve çok canlı turizm, burayı ilginç bir kompütür çağı şehri haline getirmiş. İnsan ister istemez kendi ülkesi ile mukayese yapıyor, üzülüyor.

Bu bölge ile bağlarımızın zayıf olmasına esef ettim. Türkiye, İslâm âleminin lider ülkelerinden biri olduğu halde, biz Türkler neden uzun yıllardan beri içimize kapanık yaşamışız, neden sadece Batı’ya yönelmişiz, körü körüne onu taklit etmişiz, niçin çok büyük kalabalık ve zengin Müslüman halkların bulunduğu bu Güneydoğu Asya ile hiç ilgilenmemişiz? Anlamak mümkün değil! Hem de o Müslüman halklar biz Türkler’i seviyor, tarihimize hayranlık ve kişiliğimize saygı duyuyorlarken!

Bizler de sevgi ve ilgimizi, artık dünyanın tüm Müslüman halklarına doğru, halka halka genişletmeliyiz ki tanışalım, sevişelim, iş birliği kuralım ve el ele üstün başarılara ve mutluluklara rahatlıkla vasıl olalım.

 

Prof. Dr. M. Es’ad Coşan(R.h.a.)’ın Kadın ve Aile Dergisi Başmakalelerinden alınmıştır.