Manşet

KAD ve Kalp

Kritik ve analitik düşünme üzerine bir hayli çalışmalar mevcut. İnternette biraz gezindiğimizde bol miktarda bilgiye ula…

PAYLAŞ

Hakka Ulaşmaya Bir Adım

Eleştirel düşünce sisteminin gayesi, anlık duyuşların ardındaki gerçeği fark edebilmektir. İnsanın, içinde bulunduğu anı…

PAYLAŞ

Fuzûlî’nin Su Kasidesi

Millet kavramına yapılan tanımlarda din, dil, coğrafya, kültür, medeniyet, ülkü birliği gibi değerler önemli yer tutar. …

PAYLAŞ

KAD ve Hayatımızdaki Yeri

KAD nedir? KAD yani kritik ve analitik düşünce, bir şeyin ne olmadığını ve ne olduğunu tanımlayan düzenli ve sistemli dü…

PAYLAŞ