Kur’ân-ı Kerîm’den mesajlar

Kulluk

Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin, (isteyin) size karşılık ver(ip duanızı kabul ed)eyim. Çünkü bana ibadet/kulluk etme…

PAYLAŞ

Has

O halde kâfirlerin hoşuna gitmese de dîni yalnız Allah’a has kılarak O’na dua (ve ibadet) edin. Mümin Suresi 14. ayet…

PAYLAŞ

Bilen

Yoksa o (sadece sıkıntıda iken dua eden kimse) hiç âhiret(in dehşetin) den korkan ve Rabbinin rahmetini uman, gece saatl…

PAYLAŞ

İmtihan

İnsana bir zarar dokunduğu zaman, bize dua eder. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet (bolluk ve mevki) lütfettiğimiz …

PAYLAŞ

Sığ

Yahut darda kalmışın, dua ettiği zaman isteğini karşılayan, kötülüğü/zararı aç(ıp gider)en ve sizi yeryüzünde hükümdarla…

PAYLAŞ

Rehber

Ve onlar ki: “Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözler(imizin) nuru (olacak iyi insanlar) lütfet ve bizi…

PAYLAŞ

Apaçık ayet

İşte biz onu (Kur’an’ı) böyle apaçık âyetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah (kullarının niyet ve amellerine göre) dile…

PAYLAŞ

Gizli

Sesini (duada) yükseltsen (de yükseltmesen) de (O’na göre birdir), çünkü O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Tah…

PAYLAŞ

Ses

De ki: “İster ‘Allah’ diye dua edin, ister ‘Rahmân’ diye; hangisi ile dua etseniz, nihayet en güzel isimler O’nundur.” N…

PAYLAŞ