Hadis

40 Hadis

1. Nu’mân İbni Beşîr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu…

PAYLAŞ

Hadis Usulü-29

1- Sema (İşitme) Hocanın ezberden veya yazılı bir metinden okuyarak veya imla ettirmek suretiyle rivâyet ettiği hadisi, …

PAYLAŞ

Hadis Usulü-28

A) Hadîs Öğrenim ve Öğretim Yolları (Tahammül Ve Edâ Yolları) Hadis tahammülünün çeşitli yolları bulunmaktadır. Hemen bü…

PAYLAŞ

Hadis Usulü-27

Hadislerin Tahammül Ve Edâsı Bir ravinin başkalarına rivâyet etmek gayesiyle, hadis rivâyet eden bir şeyhten rivâyet ett…

PAYLAŞ

Hadis Usulü-26

B- Muhaddisin Âdâbı (Hadis Hocasının Ahlakı)[1] Âlimler, hadis ilminin tedrisiyle meşgul olanların bazı âdâba riayet etm…

PAYLAŞ

Hadis Usulü-25

A- Tâlibin (Hadis Öğrencisinin) Âdâbı İslâm uleması hadîs talebesinin şu âdâba uymasını şart koşmuştur: 1) İyi Niyet (İh…

PAYLAŞ

Hadis Usulü-24

1– Rivayetin Adabı Rivayet kelime olarak sulamak, taşımak, nakletmek anlamlarına gelir. Rivayet, hadis terimi olar…

PAYLAŞ

Hadis Usulü-23

HADÎSİN TAHLİLİ Sened ve Metin Hadisler yakından incelendiği zaman, birbirinden farklı iki ana kısımdan oluştuğu görülür…

PAYLAŞ