Hadis

Hadis Usulü-23

HADÎSİN TAHLİLİ Sened ve Metin Hadisler yakından incelendiği zaman, birbirinden farklı iki ana kısımdan oluştuğu görülür…

PAYLAŞ

Hadis Usulü-22

RİVAYET Sünnet, hadîs, eser, haber gibi birbirine yakın ve hatta müterâdif (eşmânâlı) kelimelerin hepsini ifade edebilec…

PAYLAŞ

Usûl-i Hadis -21

c) Mütevatir Haber: Yalan üzerine anlaşma ihtimali olmayan bir topluluğun verdiği ve ilim vasıtalarından biri sayılan ha…

PAYLAŞ

Usûl-i Hadis -20

b) Meşhur Haber: Âhâd haberler içinde râvî sayısı en fazla olan hadis. Herkes tarafından bilinen ve nakledilen haber man…

PAYLAŞ

Usûl-i Hadis -19

a) Ahad Haber: Râvî sayısı bakımından mütevâtir derecesine ulaşmamış hadîsler için kullanılan bir usûl-i hadîs ıstılahı.…

PAYLAŞ

Usûl-i Hadis -17

2) Ashabu’r-Rey Görüş, akıl fikir ve tedbir sahibi kimseler. Rey taraftarları, reyciler. Terim olarak rey; ortaya çıkan …

PAYLAŞ

Usûl-i Hadis -16

1) Ashabu’l-Eser Eser, meydana getirilen şey, nişan ve alâmet demektir. Terim olarak ise gerek Hz. Peygamber (sas)’…

PAYLAŞ

Usûl-i Hadis -15

Hadîs, Sünnet, Eser, Haber, Rivayet ESER: Hadîs veya sünnet yerine kullanılmış olan kelimelerden biri eser kelimesidir. …

PAYLAŞ

40 Hadis

1) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Allah, her hangi bir kimseye saliha bi…

PAYLAŞ