Hadis

Hadis Usûlü-35
7- Vasiyye (Vasiyet)

Ölmek veya seyahata çıkmak üzere olan hocanın, rivâyet izninden söz etmeksizin, rivayet ettiği hadisleri ihtiva eden kit…

PAYLAŞ

40 Hadis

1. Nu’mân İbni Beşîr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu…

PAYLAŞ

Hadis Usulü-29

1- Sema (İşitme) Hocanın ezberden veya yazılı bir metinden okuyarak veya imla ettirmek suretiyle rivâyet ettiği hadisi, …

PAYLAŞ

Hadis Usulü-28

A) Hadîs Öğrenim ve Öğretim Yolları (Tahammül Ve Edâ Yolları) Hadis tahammülünün çeşitli yolları bulunmaktadır. Hemen bü…

PAYLAŞ

Hadis Usulü-27

Hadislerin Tahammül Ve Edâsı Bir ravinin başkalarına rivâyet etmek gayesiyle, hadis rivâyet eden bir şeyhten rivâyet ett…

PAYLAŞ