Hadis

Usûl-i Hadis -17

2) Ashabu’r-Rey Görüş, akıl fikir ve tedbir sahibi kimseler. Rey taraftarları, reyciler. Terim olarak rey; ortaya çıkan …

PAYLAŞ

Usûl-i Hadis -16

1) Ashabu’l-Eser Eser, meydana getirilen şey, nişan ve alâmet demektir. Terim olarak ise gerek Hz. Peygamber (sas)’…

PAYLAŞ

Usûl-i Hadis -15

Hadîs, Sünnet, Eser, Haber, Rivayet ESER: Hadîs veya sünnet yerine kullanılmış olan kelimelerden biri eser kelimesidir. …

PAYLAŞ

40 Hadis

1) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Allah, her hangi bir kimseye saliha bi…

PAYLAŞ

Usûl-i Hadis -14

Ahad Hadisle Amel Etmenin Şartları Hanefilere göre âhad haberin delil olarak kullanılabilmesi için şu özellikleri taşıma…

PAYLAŞ

Usûl-i Hadis -13

Sünnet Sünnetin Rivâyet Bakımından Çeşitleri: Senedinde kopukluk bulunmayan hadisler rivâyet bakımından üçe ayrılır. Müt…

PAYLAŞ