Hadis

40 HADİS

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah(aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: “Allah celle şân…

PAYLAŞ

Hadis Usûlü_41

Rivayet Mahsulleri:              Adab, keyfiyet ve vasfını özetlemeye çalıştığımız rivayet, netice itibariyle Hadis Kita…

PAYLAŞ

40 HADİS

Enes radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlâklısı idi. (Buhârî, Edeb…

PAYLAŞ

Hadis Usulü 40
B) Ma’nen Rivayet

Ancak aralarında dört mezhep imamının da bulunduğu ulema çoğunluğu, dil ve edebiyat bilgisi yerinde olan kişilerin, bell…

PAYLAŞ

Hadis Usulü 39
A)Rivayetin Sıfatı

Rivayetin sıfatı ifadesiyle, hadislerin kelimesi kelimesine aynen mi yoksa mana ile mi rivayet edilmiş olduğunu kasdetme…

PAYLAŞ

Hadis Usûlü-36
8- Vicâde (Bulmak):

Vicâdet, lügat olarak bulmak demektir. Istılah olarak, bir kimsenin, bir muhaddis veya bir şeyhin hattıyla yazılmış bir …

PAYLAŞ

40 Hadis

Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i: “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde…

PAYLAŞ

Hadis Usûlü-35
7- Vasiyye (Vasiyet)

Ölmek veya seyahata çıkmak üzere olan hocanın, rivâyet izninden söz etmeksizin, rivayet ettiği hadisleri ihtiva eden kit…

PAYLAŞ