Hadis

Hadis Usûlü-43 İlmur-Rical  

Senedin ehemmiyeti ne ise hadîs ilimleri (ulûmu’l-hadîs) arasında rical ilmi’nin de ehemmiyeti odur. Hadîs h…

PAYLAŞ

40 HADİS

Mü’minlerin emîri Ebû Hafs Ömer ibni Hattâb radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken d…

PAYLAŞ

40 HADİS

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: &#…

PAYLAŞ

Hadis Usûlü- 42

B) Tasnif Devri Rivayet Mahsulleri: 1) Ale’r-Rical Rivayet Mahsulleri: Aslında, daha sonraki dönemlerde yaygınlaşacak ol…

PAYLAŞ

40 HADİS

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah(aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: “Allah celle şân…

PAYLAŞ

Hadis Usûlü_41

Rivayet Mahsulleri:              Adab, keyfiyet ve vasfını özetlemeye çalıştığımız rivayet, netice itibariyle Hadis Kita…

PAYLAŞ

40 HADİS

Enes radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlâklısı idi. (Buhârî, Edeb…

PAYLAŞ

Hadis Usulü 40
B) Ma’nen Rivayet

Ancak aralarında dört mezhep imamının da bulunduğu ulema çoğunluğu, dil ve edebiyat bilgisi yerinde olan kişilerin, bell…

PAYLAŞ

Hadis Usulü 39
A)Rivayetin Sıfatı

Rivayetin sıfatı ifadesiyle, hadislerin kelimesi kelimesine aynen mi yoksa mana ile mi rivayet edilmiş olduğunu kasdetme…

PAYLAŞ