Fıkıh

Soru – Cevap / Namaz – 4

SORU: Üç kez üst üste mazeretsiz Cuma namazına gitmeyen nikahı düşer ve dinden çıkar deniyor bu doğru mudur? CEVAP: Bu s…

PAYLAŞ

Namaz – 4b / Cemaatle Namaz

İmamlık Hayır veya şer hususunda kendisine uyulan kimseye “imam” denir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: Biz, o (inkâr…

PAYLAŞ

Namaz – 4a / Cemaatle Namaz

  Dinimiz, cemaatle namaz kılmaya büyük önem vermiştir. Cemaatle namaz kılan Müslümanlar birbirleri ile yakından ta…

PAYLAŞ

Soru – Cevap / Namaz – 3

SORU: Namaz kılarken bazen kaç rekât kıldığımı unutuyorum. Doğru mu yoksa yanlış mı kıldığımdan emin değilim. Sehiv secd…

PAYLAŞ

Namaz – 3

Namazın Sünnetleri Na­ma­zın sün­net­le­ri; ya­pa­na se­vap ka­zan­dı­ran, ter­k e­de­ne ce­za ge­rek­me­yen, an­cak aza…

PAYLAŞ

Namaz-2

Na­ma­zın Şart­la­rı Ve Rü­kün­le­ri Na­ma­zın ge­çer­li ol­ma­sı için ba­zı şart­la­rın ve rü­kün­le­rin bu­lun­ma­sı g…

PAYLAŞ

Soru-Cevap / Namaz – 2

SORU: Namazda önümüzden birinin geçeceğini düşünerek konulan sütre, nasıl bir özellikte olmalıdır? CEVAP: Namazda önümüz…

PAYLAŞ

Soru-Cevap / Namaz – 1

SORU: Öğle namazının sünnetini kılarken, ikinci rekâta kalktığımız zaman zamm-ı sureyi unutuyorum ne yapmam lazım? CEVAP…

PAYLAŞ

Namazın Önemi – 1

Na­maz ve Da­yan­dı­ğı De­lil­ler Al­lah Teâlâ’nın var­lı­ğı­nı ve bir­li­ği­ni bi­lip tas­dik et­mek en bü­yük bir farz…

PAYLAŞ