Fıkıh

Soru – Cevap / Namaz – 3

SORU: Namaz kılarken bazen kaç rekât kıldığımı unutuyorum. Doğru mu yoksa yanlış mı kıldığımdan emin değilim. Sehiv secd…

PAYLAŞ

Namaz – 3

Namazın Sünnetleri Na­ma­zın sün­net­le­ri; ya­pa­na se­vap ka­zan­dı­ran, ter­k e­de­ne ce­za ge­rek­me­yen, an­cak aza…

PAYLAŞ

Namaz-2

Na­ma­zın Şart­la­rı Ve Rü­kün­le­ri Na­ma­zın ge­çer­li ol­ma­sı için ba­zı şart­la­rın ve rü­kün­le­rin bu­lun­ma­sı g…

PAYLAŞ

Soru-Cevap / Namaz – 2

SORU: Namazda önümüzden birinin geçeceğini düşünerek konulan sütre, nasıl bir özellikte olmalıdır? CEVAP: Namazda önümüz…

PAYLAŞ

Soru-Cevap / Namaz – 1

SORU: Öğle namazının sünnetini kılarken, ikinci rekâta kalktığımız zaman zamm-ı sureyi unutuyorum ne yapmam lazım? CEVAP…

PAYLAŞ

Namazın Önemi – 1

Na­maz ve Da­yan­dı­ğı De­lil­ler Al­lah Teâlâ’nın var­lı­ğı­nı ve bir­li­ği­ni bi­lip tas­dik et­mek en bü­yük bir farz…

PAYLAŞ

Temizlik / Kadınlara Mahsus Haller

Hayız, nifas, istihâza denilen üç çeşit hal vardır ki, bunlar kadınlara mahsus olup erkeklerde olmaz. Kadınların temizli…

PAYLAŞ

Gusül-Teyemmüm/Soru-Cevap

  SORU: İdrar sırasında gelen meni gusül gerektirir mi? CEVAP: İdrar içerisinde gelen meni gusül gerektirmez. Menin…

PAYLAŞ