Editörden

Editörden

“Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü, aklını kullanıp (gerçeği) düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.”…

PAYLAŞ

Editörden

“Ve şüphesiz sen, pek evrensel/genel geçerli mükemmel bir ahlâk üzerindesin.” (Kalem S.-4)   “Ben ancak yüksek ahlâkı ta…

PAYLAŞ

Editörden

“Allah yolunda göç edip de sonra öldürülen veya ölenlere gelince, muhakkak ki Allah, onları en güzel rızıkla(rla) besley…

PAYLAŞ

Editörden

“İleride onlara, gerek ufuklarda(dünya ülkelerinde/dış dünyalarında) gerek kendi içlerinde (ve iç dünyalarında) ayetleri…

PAYLAŞ