Editörden

Editörden

“Allah yolunda göç edip de sonra öldürülen veya ölenlere gelince, muhakkak ki Allah, onları en güzel rızıkla(rla) besley…

PAYLAŞ

Editörden

“İleride onlara, gerek ufuklarda(dünya ülkelerinde/dış dünyalarında) gerek kendi içlerinde (ve iç dünyalarında) ayetleri…

PAYLAŞ