048. Tevazu ve Samimiyet

El-Mütekebbir (cc)

Allah’ın büyüklük ve azametini ifade eder. Kibir ve azamet sahibi. Her şeyde ve hadisede büyüklüğünü gösteren. Zatına ni…

PAYLAŞ

Çocuk Ve Samimiyet

Mü’minin niyeti (maksat ve ihlâsı) amelinden hayırlıdır. (Câmiü’s-Sağîr, 4/3810) Samimiyet, Allah cc nazarında amellerin…

PAYLAŞ