044. Sabır ve Şükür

Es-Sabûr (cc)

Allah Teâlâ Sabûr’dur. O’nun sabrı, en mükemmel olan sabırdır. Çünkü O’nun sabrı; kudretinin, ganî olmasının, rahmetinin…

PAYLAŞ