032. Tasavvuf | Kadın ve Aile

032. Tasavvuf

Tasavvuf nedir?

Din ve kültür târihimizin en etkili ve renkli alanlarından biri de tasavvuf ve tarîkatlarla ilgilidir. En kısa târifiyle…

PAYLAŞ

Abd-i Asim

Hakka ermeden hâkta bâlâ ol sen
Esrâr-ı nihân tebeyyün gözünde
Derûn-u bîtâb ya enîn-i nevmîd
Mahzûr kalmamış ekmele gön…

PAYLAŞ