029. Hayat ve Ölüm | Kadın ve Aile

029. Hayat ve Ölüm

EL-MÜMÎT (CC)

Ölümü yaratan, ecelleri geldiğinde canlıları öldüren. O, her şeyi yaşatan ve öldürendir, her şeye kadir olandır. Allah T…

PAYLAŞ

EL- HAYY (CC)

Ebedi hayatla daima diri. El- Hayy, her yönüyle tam bir hayata sahip olan demektir. İşitme, görme, güçlü ve irade sahibi…

PAYLAŞ

Güzel Ölmek

Dikkat edin (can) köprücük kemiklerine dayandığı zaman, “Kim çare bul(up şifa ver)ecek?” denilir. Artık (can çekişen), h…

PAYLAŞ